icon
icon

Політика конфіденційності

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Цей документ є відкрита пропозиція (далі - "Оферта"), адресованf невизначеному колу осіб, укласти договір про надання послуг (далі - "Договір") на викладених в цій Оферті умовах, включаючи всі її додатки. і Правила конфіденційності (далі по тесту – «Правила») встановлюють порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних (особистих та контактних) даних користувачів послуг Мобільних додатків, кол-центр, messenger chatbot та веб-сайт «HELPFi». Дані Правила поширюються на будь-які послуги і сервіси, що надаються Виконавцем через Мобільні додатки, кол-центр, messenger chatbot та веб-сайт «HELPFi» 1.2. Дані Правила є невід'ємною частиною Угоди користувача мобільного додатку кол-центр, messenger chatbot та веб-сайт «HELPFi». Терміни і поняття, що використовуються у даних Правилах аналогічні термінам і поняттям, що використовуються в основному тексті Угоди користувача. 1.3. Використовуючи мобільний додаток кол-центр, messenger chatbot та веб-сайт «HELPFi» а також сервіси і послуги, що надаються Виконавцем, Користувач виражає свою згоду з цими Правилами. У разі відмови Користувача від дотримання даних Правил, він зобов'язаний припинити використання мобільного додатку кол-центр, messenger chatbot та веб-сайту «HELPFi» 1.4. Персональні дані Користувачів під час реєстрації, розміщення, отримання і передання інформації в сервісі Мобільного додатку кол-центр, messenger chatbot та веб-сайт «HELPFi» будуть розміщені на сервері пректа https://adm.tools/vps/ - Інтернет-ресурс helpfi.ua - сукупність програмних і апаратних засобів, результат комп'ютерного програмування у вигляді онлайн сервісу helpfi.ua, який розміщений в мережі Інтернет за адресою і знаходиться в розпорядженні і користуванні Компанії на підставі ліцензійного договору з власником сайту, а також Інтернет-сторінок Виконавців / Супер-виконавців, створених за допомогою онлайн сервісу helpfi.ua. Зміст Порталу захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством України про недобросовісну конкуренцію. Адміністрація Сайту - Компаія HelpFi B.V. Registration number 32121449 KvK. Staringstraat 28 H, 1054VR Amsterdam Нідерланди та уповноважений належним чином Компанією на управління Сайтом і надання Сервісів Користувачам при використанні Сайту Приватний пiдприемець Мороз Максим Сергійовичь 09114, Україна, 09114, Київська обл. Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул. Мельника, будинок 31, +380 68 781 13 57, 260609730 (субпідрядник), відповідно до цього Договору. сервіси Компанії - сукупність надаються Компанією відповідно до цього Договору послуг для користувачів на платній або безоплатній основі в тому числі, але не виключно: послуги реєстрації користувачів, створення облікового запису (Особистого кабінету), доступ до сервісу особистих повідомлень, доступ до Сайту для розміщення на Сайті завдань Замовників, Зараз оголошень і Пропозицій Виконавців, доступ до створення Публічного Профілю Виконавця і розміщення інформації в ньому, а також вчинення за допомогою Сайту дій,пов'язаних з метою надання можливості Замовникам здійснити вибір Виконавця для надання / виконання послуг / робіт в певній категорії. Додаткові послуги Підприємства: Підняття профілю Виконавця і Розміщення PRO-аккаунта Виконавця. Користувач - будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка прийняла умови цього Договору і користується Сервісами Компанії. Користувач може зареєструватися на Сайті як Замовника та / або Виконавця. Реєстрація - процедура заповнення Користувачем реєстраційної форми на Сайті, після затвердження якої Компанією, такій особі присвоюється відповідний логін і пароль для доступу до Сервісів Компанії та персональній сторінці (Публічному профілем Виконавця) зареєстрованого Користувача. Авторизація - введення зареєстрованим Користувачем своїх логіна і пароля для доступу до Сервісів Виконавця і входу в Особистий кабінет. Особистий кабінет - сторінка зареєстрованого Користувача на Сайті, за допомогою якої зареєстрований Користувач здійснює управління своїм Обліковим записом (акаунтом) та Балансом (якщо є) і містить наступну інформацію: загальні настройки профілю, настройка повідомлень, змін пошти / телефону / пароля, зміна категорій і міст виконання завдання , додавання оголошень і портфоліо, управління прив'язаними картами, поповнення гарантійного платежу, виписки, дашборда виконавця і замовника. Логін - ідентифікатор Користувача при авторизації на Сайті, який він використовує в процесі користування Сервісами Компанії відповідно до цього Договору. Як Логіна використовується номер мобільного телефону або адресу електронної пошти Користувача. Забороняється реєструвати і використовувати кілька Логінов одним і тим же Користувачем. При цьому не допускається використання Користувачем Логіна, вже використовуваного іншим Користувачем. Пароль - символьна комбінація, призначена автоматично програмним забезпеченням Сайту в момент реєстрації (надалі Користувач може самостійно змінити пароль), що забезпечує в сукупності з логіном ідентифікацію Користувача при використанні Сервісів Компанії, які надаються відповідно до цього Договору. Виконавець - Користувач, що пройшов процедуру реєстрації та перевірки на Сайті відповідно до умов цього Договору, який розміщує Оголошення та Пропозиції на Сайті відповідно до умов цього Договору. Супер-виконавець - Виконавець, який має в певній категорії робіт / послуг понад 10 виконаних Завдань Замовників і рейтинг не нижче 90% успішно виконаних Завдань в даній категорії робіт / послуг. Статус Супер-виконавця присвоюється Компанією і відзначається відповідним позначенням на Сайті при розміщенні Пропозицій таких Виконавців. Оголошення - розміщення на Сайті пропозиції Виконавця у вигляді повідомлень - тексту і графічні зображення, що описують досвід роботи і компетентність Виконавця в конкретної категорії надання робіт / послуг. Зображення - фотографії (аватари) користувачів, прикріплені фото до Завданням, прикріплені фото / зображення до оголошення, додані фото / зображення, як приклад виконаних робіт в портфоліо Виконавця. Відгук - коментарі Користувача на Сайті з приводу його взаємин з іншим Користувачем в процесі надання послуг / виконання робіт. Пропозиція - розміщується на Сайті оферта Виконавця на адресу Замовників укласти з ним договір на надання послуг / виконання робіт відповідно до Завданням Замовника. Супер-пропозиція - Пропозиція, розміщене Супер-Виконавцем протягом 5 хвилин після розміщення Замовником Завдання на Сайті. В цей період часу на сторінці Завдання буде відображатися блок додавання пропозиції з таймером. У Виконавців без статусу "Супер-виконавець" також буде відображатися блок з таймером, що сповіщає про те, що Пропозиція можуть додати тільки Супер-виконавці (пріоритет у виборі системи буде у Супер-виконавця). Замовник - Користувач, що пройшов на Сайті процедуру реєстрації, що розміщує Завдання на Сайті відповідно до умов цього Договору та самостійно та / або програмою Сайту автоматично, здійснює Вибір Виконавця для отримання послуг / результатів робіт з виконання Завдання. Завдання - інформація, розміщена Замовником на Сайті, адресована зацікавленим Виконавцям, яка містить запит на надання / виконання послуг / робіт в певній категорії. Завдання, закриті за Виконавцем - завдання, виконані Виконавцем і закриті Замовником або програмою Сайту автоматично в результаті бездіяльності Замовника або Виконавця більше 5-ти календарних днів з дати закінчення терміну виконання / надання робіт / послуг, зазначеного в Завданні. Приватна інформація в Завданні - сервіс, що дозволяє Замовнику розмістити додаткову інформацію (наприклад додатковий номер телефону, адреса, ін.) В Завданні, що деталізує характер замовляються робіт / послуг, яка буде доступна для перегляду лише обраним Виконавцю. Приватна інформація не може містити дані, що змінюють існуючі умови Завдання. Вибір Виконавця - акцепт Пропозиції Виконавця Замовником Завдання або програмою Сайту автоматично (при вказівці Замовником такого типу вибору Виконавця при створенні Завдання). При цьому здійснювати Вибір Виконавця самостійно можуть тільки ті Замовники, які зробили вже 5 (п'ять) і більш Відгуків. Баланс - рахунок Користувача на Сайті, що відображає суму перерахованих Користувачем Компанії грошових коштів в якості Гарантійного платежу, який може використовуватися для оплати за надані Компанією Сервіси Користувачеві. Гарантійний платіж - грошова сума, яка перераховується Виконавцем на банківський рахунок Компанії і відбивається на балансі Виконавця і є, узгодженим Сторонами (Виконавцем і Компанією) відповідно до положень ч. 2 ст. 546 Цивільного кодексу України, способом забезпечення виконання грошових зобов'язань Виконавцем перед Компанією стосовно оплати Компанії наданого доступу і Сервісів. Бонуси - умовна облікова одиниця, яка розраховується на бонусний рахунок Виконавця Компанією відповідно до бонусної програмою, встановленої Компанією та умови якої розміщені на Сайті. Бонуси можна використовувати виключно для оплати послуг Компанії, якщо інше не зазначено в бонусної програмі. Сума Завдання - вартість послуг / робіт Виконавця, зазначена в Завданні Замовника, за яким було здійснено Вибір Виконавця. Бонусний рахунок Виконавця - сукупність облікових та інформаційних даних в особистому кабінеті Виконавця на якому накопичуються і зберігаються Бонуси. Бонуси можуть бути використані для зменшення вартості послуг Компанії. При цьому Виконавець може скористатися Бонусами для оплати послуг Компанії в розмірі не більше, ніж 50% (п'ятдесят відсотків) від загальної вартості при оплаті такої послуги. Підняття профілю Виконавця - Сервіс, що дозволяє підвищити рейтинг поточної позиції профілю Виконавця на сторінці Сайту у списку відповідних Виконавців в певній категорії робіт / послуг за умови наступного: 1. Публічний профіль Виконавця містить не менше 5 (п'яти) Відгуків Замовників по виконаним / наданих робіт / послуг в даній категорії; 2. рейтинг Виконавця становить не менше 90% в певній категорії; 3.процент успішно виконаних Завдань повинен бути вище середнього по певній категорії. Публічний Профіль Виконавця - це сторінка Виконавця на якій Виконавець самостійно розміщує (в тому числі редагує, видаляє і додає) інформацію про себе, видах і опис послуг і / або робіт, які надає Виконавець, завантажує фотографії, відео, Пропозиції, а також розміщуються Відгуки замовників і вказується статус: Супер-Виконавець / Виконавець. Розміщення PRO-аккаунта Виконавця - додаткова послуга, що дозволяє отримати Виконавцю розширення функціональних можливостей наданого доступу до програмного забезпечення Компанії, а саме: використовувати покращений профіль такого Виконавця на сторінці Сайту (з можливістю розміщення власної фонової обкладинки профілю, вказівки в профілі графіка роботи Виконавця, вартості виконуваних / надаються їм робіт / послуг та контактних даних Виконавця (3 номери телефону, адреса, сайт, електронну пошту, профілі в соціальних мережах),розміщення в профілі портфоліо виконаних / наданих Виконавцем робіт / послуг). Облікова час - Київський час. Всі дати, які вказуються при використанні Сайту і Сервісів Компанії, обліковуються за Київським часом. Правила надання Послуг - докладний опис Сервісів Компанії, включаючи їх вартість, а також правила роботи з Сервісом Виконавцем і Замовником. Правила надання Послуг є невід'ємною частиною Договору. Відсоток успішно виконаних Завдань - співвідношення Завдань в певній категорії, закритих за Виконавцем, обчислених з останніх 20 Завдань в даній категорії, за якими Виконавець робив Пропозиції, які були акцептовані Замовниками, до загальної кількості останніх 20 Завдань в даній категорії, за якими Виконавець робив Пропозиції , які були акцептовані Замовниками. Рахунок - електронний кабінет Користувача (аккаунт) в функціональній системі Сайту, за допомогою якого він може керувати своїми Сервісами. У разі відсутності однозначного трактування термінів у цій Оферті, Сторони будуть керуватися трактуванням термінів, які використовуються на Сайті відповідно до чинного законодавства України. Всі договори про надання послуг і / або виконання робіт укладаються безпосередньо між Користувачами (Виконавцем і Замовником). Таким чином, Компанія не є учасником (стороною) таких договорів, а тільки надає комунікаційну платформу. Права і обов'язки користувачів визначаються чинним законодавством України, в тому числі Законом України "Про електронну комерцію" і Законом України "Про захист прав споживачів". 1.5. Виконавець обробляє персональні дані Користувачів виключно в рамках вимог Закону України «Про захист персональних даних» та Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних. Дані правила конфіденційності розроблені відповідно до положень цих документів. ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ ЗБИРАЄ, ОТРИМУЄ І РОЗМІЩУЄ ВИКОНАВЕЦЬ 2.1. З метою забезпечення доступу Користувачів до сервісу Мобільного додатку кол-центру, messenger chatbot та веб-сайту «HELPFi», належного використання його функціоналу, Виконавець отримує від Користувачів наступну інформацію: 2.1.1 Обов’язкову інформацію, що вимагається при реєстрації для отримання послуг мобільного додатку, кол-центру, messenger chatbot та веб-сайт «HELPFi» таку як: ім`я та прізвище, адресу електронної пошти, дату народження, стать, номер або номера мобільного телефону та пароль. Усі ці поля є обов’язковими. Виконавець не зможе надати послуги за допомогою Мобільного додатку кол-центр, messenger chatbot та веб-сайт «HELPFi», якщо Користувач не надасть такої інформації, і, як наслідок, Користувач не зможете створити обліковий запис користувача в мобільному додатку кол-центр, messenger chatbot та веб-сайт «HELPFi». Обліковий запис дозволяє користувачам зв'язуватися один з одним, щоб висловити зацікавленість у своїх пропозиціях. 2.1.2 Фотографію Користувача та портфоліо робіт. 2.1.3 Локацію (місцезнаходження) Користувача; 2.1.4 IP-адреса Користувача для ведення журналу активності Користувача; 2.1.5 Файли Cookies щоб визначити браузер Користувача і надати залежні від цього сервіси; 2.1.6 Інформацію про поведінку Користувача в Мобільному додатку кол-центру, messenger chatbot та веб-сайту «HELPFi» і, в тому числі, у разі розміщення Користувачем інформації шкідливого та образливого характеру, тощо. 2.1.7 Відповіді Користувачів на будь-які опитування чи анкети на зразок: відгуки про сервіси Мобільного додатку; відгуки про інших Користувачів; відгуки про виконання угод, укладених з іншими користувачами, тощо. Така інформація може бути використана для аналітичних цілей та для розуміння інтересів Користувача. 2.1.8 Записи будь-якого листування з Виконавцем; 2.1.9 Інформацію, яку виконавець можемо запросити в користувача, коли останній повідомляє про технічні проблеми у Мобільному додатку кол-центр, messenger chatbot та вебсайту «HELPFi», наприклад, інформацію про предмет звернення Користувача до служби підтримки; 2.2. Вся інформація збирається «як є» і не змінюється Виконавцем в процесі збору даних. 2.3. Реєструючись в Мобільному додатку, кол-центру, messenger chatbot та вебсайту або здійснюючи вхід в Мобільний додаток, messenger chatbot та вебсайту за допомогою служб автентифікації соціальних мереж, Користувач надає Виконавцеві згоду на збір та обробку інформації, що доступна із відповідних профайлів в соціальних мережах, а також на публікацію у відповідних соціальних мережах відомостей про дії Користувача в Мобільному додатку. 2.4. При зверненні Користувачів до відділу обслуговування Мобільного додатку, Виконавець може збирати особисту інформацію, необхідну для виконання запиту Користувача і отримання зворотного зв'язку. Виконавець може також зв'язатися з Користувачем, використовуючи існуючу контактну інформацію облікового запису, надану для цієї мети. 2.5. Використовуючи сервіси та інструменти Мобільного додатку кол-центр, messenger chatbot та вебсайту, Користувач надає свою згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних, таких як ім'я користувача; регіон проживання, адреса електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація за бажанням користувача; ip-адреси, інші комунікаційні дані користувачів; повідомлення, листи, заяви, що передаються користувачу іншими користувачами і навпаки, а також дає свою згоду на передачу своїх персональних даних третім особам. 2.6. Детальні умови щодо отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних Користувачів описані у розділі 5 «Персональні дані» Угоди користувача Мобільним додатку кол-центру, messenger chatbot та вебсайту. «HELPFi» ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 3.1. Інформація, яка збирається від Користувачів використовується з метою: 3.1.1 Виконання зобов’язання, які виникають із Угоди користувача Мобільного додатку, а також з метою надання Користувачам інформації та послуг за якими вони звернулися до Виконавця; 3.1.2 Надсилання Користувачам інформації, що пов’язана з використанням Мобільного додатку кол-центру, messenger chatbot та вебсайту. «HELPFi»; 3.1.3 Забезпечення персоналізації облікового запису Користувача; 3.1.4 Отримання платежів від Користувача або переказу платежів в користь Користувачів; 3.1.5 Забезпечення спілкування та взаємодію Користувачів між собою; 3.1.6 Надсилання Користувачам рекламних матеріалів та інформації, щоб полегшити надання послуг та щоб пропонувати і рекомендувати Користувачам товари та послуги, які пов’язані із послугами, що надаються Виконавцем та можуть зацікавити користувачів Мобільним додатку кол-центру, messenger chatbot та вебсайту. «HELPFi». 3.1.7 Інформування Користувачів про зміни у сервісі Мобільним додатку кол-центру, messenger chatbot та вебсайту. «HELPFi». 3.1.8 Здійснення адміністрування Мобільним додатку кол-центру, messenger chatbot та вебсайту. «HELPFi» та для внутрішньої діяльності, у тому числі, для виявлення та усунення недоліків, аналізу даних, тестування, а також для дослідження, із аналітичними цілями та для проведення опитування; 3.1.9 Забезпечення дотримання вимог законодавства України, положень Угоди користувача та цієї Політики конфіденційності. Певні порушення, які Виконавець вважає неприйнятними, можуть призводити до тимчасового припинення доступу Користувача до облікового запису, як це встановлено Угодою користувача. 3.2. В рамках діяльності Мобільним додатку кол-центру, messenger chatbot та вебсайту. «HELPFi», Виконавець вправі розміщувати інформацію про Користувача, в тому числі особистого і контактного характеру, необхідну для укладення угод між Користувачами, для надсилання повідомлень і спілкування користувачів між собою, здійснення платежів, тощо. 3.3. Користувачі несуть відповідальність за всю інформацію, що розміщується ними в Мобільним додатку кол-центру, messenger chatbot та вебсайту. «HELPFi». Користувач повинен уважно усвідомити всі ризики, пов'язані з тим, що він оприлюднює адресу, або інформацію особистого характеру. 3.4. Виконавець зберігає персональні дані Користувача настільки довго, наскільки це необхідно для досягнення цілей, заради яких вони були зібрані, в тому числі для виконання будь-яких юридичних, бухгалтерських вимог, або вимог щодо звітності. 3.5. Для визначення відповідного періоду зберігання Виконавець враховує обсяг, характер персональних даних, потенційний ризик заподіяння шкоди від несанкціонованого використання або розголошення персональних даних, мету, заради яких Виконавець обробляє персональні дані, а також чи може Виконавець досягти цих цілей за допомогою інших засобів, і відповідні юридичні вимоги. УМОВИ НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ 4.1. Розкриття персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не обмежуючись за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані. 4.2. Виконавець може надавати персональні дані користувачів на запити компетентних органів, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі відповідно до ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України 4.3. Відповідно до Політики конфіденційності, Виконавець зобов'язується не передавати в оренду або продавати будь-які персональні дані Користувача. У разі якщо бізнес Виконавця або частина цього бізнесу будуть продані або реорганізовані, та Виконавець передає всі або частину своїх активів новому власнику, то персональні дані Користувачів можуть бути передані покупцеві, щоб забезпечити безперервність обслуговування мобільним додатку кол-центру, messenger chatbot та вебсайту. «HELPFi». 4.4. Виконавець в праві передавати певну знеособлену інформацію (дані, які не дозволяють ідентифікувати Користувачів окремо) стороннім постачальникам послуг, довіреним партнерам з метою кращого розуміння, яка реклама або послуги можуть зацікавити Користувачів, поліпшення загальної якості та ефективності послуг в Мобільним додатку кол-центру, messenger chatbot та вебсайту. «HELPFi». ЗМІНА ТА ВИДАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 5.1. Користувачі будь-який момент часу можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки, для чого достатньо скористатися налаштуваннями особистого кабінету. Робота Мобільним додатку кол-центру, messenger chatbot та вебсайту. «HELPFi» в частині надання послуг Користувачу може бути призупинена з моменту зміни та видалення інформації Користувача. 5.2. Достатнім повідомленням Користувачу про видалення чи іншої обробки персональних даних буде лист (інформація), направлений на електронну пошту, вказану Користувачем. ЗМІНИ В ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 6.1. Виконавець вправі оновлювати дану Політику конфіденційності. Нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення в Мобільним додатку кол-центру, messenger chatbot та вебсайту. «HELPFi». 6.2. Користувачі зобов’язуються періодично переглядайте ці умови, щоб бути поінформованими про те, як Виконавець захищає інформацію про Користувачів в Мобільним додатку кол-центру, messenger chatbot та вебсайту. «HELPFi». 6.3. У разі якщо Виконавцем були внесені будь-які зміни в Політику Конфіденційності, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Мобільним додатку кол-центру, messenger chatbot та вебсайту. «HELPFi». 6.4. Факт продовження використання Мобільним додатку кол-центру, messenger chatbot та вебсайту. «HELPFi» є підтвердженням згоди і прийняття Користувачем відповідної редакції Політики Конфіденційності. 6.5. Виконавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики конфіденційності, інструкцій або вказівок про порядок використання Мобільним додатку кол-центру, messenger chatbot та вебсайту. «HELPFi», щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань. ІНШІ УМОВИ Порядок надання і використання Сервісів Компанії Сервіси надаються Компанією тільки для користувачів. Особа, яка бажає стати Користувачем, зобов'язане пройти процедуру реєстрації на відповідній сторінці сайту. При реєстрації Користувач зобов'язується надати в реєстраційній формі (анкеті) достовірну, повну і точну інформацію про себе і забезпечувати її актуальність і повноту. Користувач зобов'язується не вводити Компанію і / або інших користувачів в оману щодо своєї особи / найменування, а також не розміщувати на Сайті адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти, паспортні / реєстраційні дані та іншу інформацію будь-яких третіх осіб. У разі виявлення Адміністрацією Сайту недостовірної інформації, яку розмістив Користувач, Адміністрація Сайту має право зазначити таку реєстрацію та / або призупинити її і / або припинити надання доступу до Сервісів Сайту і надання послуг з використання Сервісів і / або вимагати додаткові документи для перевірки такої, розміщеної користувачем інформації. В такому випадку Адміністрація Сайту направляє відповідне повідомлення Користувачу. Адміністрація Сайту має право зазначити таку реєстрацію та / або призупинити її і / або припинити надання доступу до Сервісів Сайту і надання послуг з використання Сервісів і / або вимагати додаткові документи для перевірки такої, розміщеної Користувачем інформації. В такому випадку Адміністрація Сайту направляє відповідне повідомлення Користувачу. Адміністрація Сайту має право зазначити таку реєстрацію та / або призупинити її і / або припинити надання доступу до Сервісів Сайту і надання послуг з використання Сервісів і / або вимагати додаткові документи для перевірки такої, розміщеної Користувачем інформації. В такому випадку Адміністрація Сайту направляє відповідне повідомлення Користувачу. розміщеної Користувачем інформації. В такому випадку Адміністрація Сайту направляє відповідне повідомлення Користувачу. розміщеної Користувачем інформації. В такому випадку Адміністрація Сайту направляє відповідне повідомлення Користувачу. Користувач несе відповідальність за дотримання прав (матеріальних і нематеріальних) третіх осіб щодо інформації, переданої (наданої) Компанії при реєстрації Користувача, використанні Сайту і отриманні Сервісів Компанії. З моменту реєстрації на Сайті Користувач дає згоду і погоджується на обробку Компанією персональних даних Користувача, зазначених їм при реєстрації, (збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, уточнення, використання і поширення, реалізація, передача, знеособлення, Користувач погоджується з тим, що дії, вчинені на Сайті після реєстрації Користувача, визнаються діями Користувача. Користувач несе повну відповідальність за збереження конфіденційності його облікового запису (в тому числі Логіна і Пароля) і за діяльність, яка відбувається з його Обліковим записом. Користувач не має права передавати, знижувати ціну, продавати, передавати в користування і т.п. свої Логін і Пароль для доступу до Сайту і Сервісів Компанії третім особам без згоди Компанії. У разі передачі Логіна і Пароля будь-якій третій особі, вся відповідальність за дії такої третьої особи несе Користувач. У разі порушення безпеки або несанкціонованого використання облікового запису Користувача, він повинен негайно повідомити про це Компанію. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням облікового запису Користувача. Реєструючись, Користувач погоджується на отримання інформаційних повідомлень на вказаний при реєстрації адресу електронної пошти та / або номер мобільного телефону. Компанія зобов'язується не передавати адресу електронної пошти або номер мобільного телефону Користувача третім особам без згоди Користувача (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України). Після проходження процедури реєстрації Виконавець зобов'язаний пройти процедуру перевірки, що має на увазі надання Компанії персональних / реєстраційних даних Виконавця і їх підтвердження. Для проходження процедури перевірки Виконавцю - фізичній особі необхідно надати Компанії Селфі з паспортом (тобто на фотографії паспорт в розгорнутому вигляді з актуальною фотографією повинен бути на рівні очей і відстані не більше, ніж 20 см від обличчя Користувача; така фотографія повинна бути читабельною ) або id-карти, а фізичній особі - підприємцю свідоцтво про державну реєстрацію та / або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців (далі також - ЄДР). Для проходження процедури перевірки Виконавцю - юридичній особі необхідно надати Компанії копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та / або виписки / витягу з ЄДР, а також документи, що підтверджують повноваження відповідного представника юридичної особи на вчинення дій від його імені, пов'язаних із замовленням Сервісів Підприємства по цього Договору. Відразу після отримання на вказаний номер телефону смс-повідомлення про підтвердження реєстрації Користувач отримує доступ до Особистого кабінету і йому присвоюється унікальний ID-номер. Користувач має право в будь-який час припинити використання Сервісів Компанії, повідомивши про це Компанію шляхом направлення відповідного повідомлення. Компанія не гарантує доступність Сайту і Сервісів цілодобово. Компанія має право в будь-який момент відмовити будь-якому Користувачеві в використанні Сервісів при порушенні ним цього Договору. Користувачеві надається доступ до сервісу особистих повідомлень. Під сервісом особистих повідомлень мається на увазі можливість розміщення Користувачем на сторінках Сайту повідомлень і завантаження файлів, які є недоступними для огляду всіма Користувачами, а доступні тільки Замовнику Завдання і Обраному Виконавцю. Забороняється розміщення особистих повідомлень і завантаження файлів, які: порушують чинне законодавство України; містять спам, схеми фінансових "пірамід"; є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права або інші права інтелектуальної власності третіх осіб, які пропагують ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками; містять посилання на Інтернет-ресурси, що належать Користувачам або третім особам; містять контактні дані Користувача (номер телефону, акаунти соціальних мереж або сервісів миттєвих повідомлень); порушують права третіх осіб. Компанія має право ознайомлення з історією особистих повідомлень і в будь-який момент видалити приватне повідомлення, яке не відповідає вимогам цього Договору. Користувач зобов'язується: Не вживати ніяких дій, які можуть привести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайту; Чи не використовувати автоматичні програми для отримання доступу на Сайт без письмового дозволу Компанії; Чи не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Сайті (крім відомостей, наданих самим Користувачем) без попередньої письмової згоди Компанії; Чи не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншої діяльності на Сайті; а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайт; Чи не використовувати відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, крім як для здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача. Замовники розміщують на Сайті Завдання, виходячи з принципів сумлінності і наявності у них зацікавленості у виконанні / наданні Виконавцем робіт / послуг для Замовника в певній категорії. При цьому забороняється розміщення Замовниками Завдань, що мають на меті вивчення попиту на надання / виконання послуг / робіт і інші цілі, не пов'язані з необхідністю фактичного виконання / надання робіт / послуг. Виконавці самостійно здійснюють пошук нових Завдань і розміщують свої Пропозиції на опубліковані Замовниками Завдання. Розміщення Виконавцем Пропозиції не є гарантією того, що Замовник для виконання свого Завдання вибере саме Виконавця, який розмістив таке Пропозиція. При цьому, протягом перших 5 хвилин з моменту розміщення Замовником Завдання, щодо такого Завдання можуть прийматися Супер-пропозиції. В цей період часу у Виконавця, яка не є Супер-виконавцем, а також якщо Виконавець не підвищив розмір комісії в цій категорії, буде відсутня можливість додати своє Пропозиція щодо відповідного Завдання. Після закінчення вищевказаного часу, якщо замовник не буде здійснений Вибір Виконавця, будь Виконавець може розмістити своє Пропозиція щодо Завдання Замовника. Якщо Супер-виконавець першим додає своє Супер-пропозиція до Завданням Замовника, щодо якої Замовник вказав Вибір Виконавця програмою Сайту автоматично, його Супер-пропозиція вибирається автоматично, Завдання переходить в статус "У роботі" та інші Виконавці більше не можуть відправляти повідомлення пропозиції до цього завданням. При цьому Замовник може робити Вибір самостійно тільки в завданні "Безпечна угода", а якщо Замовник залишив Відгук п'яти і більше Виконавцям, Замовник здійснює Вибір Виконавця в строки, визначені при створенні Завдання. Після Вибору Виконавця Компанія забезпечує Замовника і Виконавця контактними даними один одного, а саме телефонними номерами і електронними адресами, зазначеними Користувачами при реєстрації. Якщо Замовник не здійснює Вибір Виконавця в строки, визначені при створенні Завдання, Завдання анулюється. Після Вибору Виконавця Замовник і Виконавець укладають між собою відповідний договір на надання послуг / виконання робіт. Замовник зобов'язаний підтвердити на Сайті факт надання послуг / виконання робіт Виконавцем за укладеним з ним договором, а Виконавець зобов'язується підтвердити факт розрахунку з ним Замовником за виконані / надані роботи / послуги за відповідним договором шляхом розміщення такої інформації у відгуках. Виконавцям забороняється передоручати виконання Завдань третім особам, в тому числі своїм дружинам, дітям, родичам і друзям. 7.1. У разі, якщо будь-яке положення даної Політики конфіденційності, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, то інші положення, які не суперечать закону, залишаються в силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання. 7.2. Користувач має права передбачені Законом України "Про захист персональних даних" 7.3. Ця Політика конфіденційності поширюється на Користувача з моменту, коли під час використання Мобільним додатку кол-центру, messenger chatbot та вебсайту. «HELPFi» він при передачі своїх Персональних даних погодився з умовами цієї Політики конфіденційності і діє до тих пір, поки в мобільному додатку зберігається будь-яка інформація про Користувача, у тому числі і персональні дані. • Порядок оплати Сервісів Користувачем 1. У разі, якщо Користувач має наміру користуватися Сервісами Сайту, він зобов'язується внести Гарантійний платіж в розмірі не менше, ніж 5,00 грн. (П'ять гривень 00 коп.) Шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Компанії, вказаний в Правилах надання Сервісів до початку процесу за вибором Завдання або розміщення Пропозиції. У разі, якщо на Балансі Виконавця менше 5,00 грн. (П'ять гривень 00 коп.), То Виконавець не може скористатися Сервісами Сайту. 2. У момент, коли Виконавець розмістив Пропозиція, натиснувши на кнопку "Виконати" або відгукнувся на Завдання Замовника виконати пряме доручення, натиснувши на кнопку "Прийняти Пропозиція", то така дія / дії (активація) Виконавця, є згодою (акцептом) Виконавця на зміну призначення внесеного ним гарантійного платежу і здійсненням оплати за надання Виконавцю доступу до програмної продукції Компанії у вигляді онлайн-сервіс helpfi.ua, розміщеного на Сайті Компанії helpfi.ua Який забезпечує створення і розміщення Публічного Профілю Виконавця, створення і розміщення Пропозиції. Розмір оплати за надання доступу і в тому числі розміщення Пропозиції Виконавця складає 10% (десять відсотків) або, в залежності від регіону і категорії розміщення Завдання, може змінюватися і буде списано Компанією з балансу Виконавця після закриття Завдання. 3. Оплата Доступу та Додаткових послуг, здійснюється Користувачем відповідно до діючих тарифів Компанії, зазначеними в цьому Договорі та / або Правилах надання Сервісів, додатках. 4. Невиконання / неякісне виконання Виконавцем Завдання з вини Виконавця, а також факт неотримання Виконавцем грошових коштів від Замовника в якості оплати за виконане належним чином Завдання, не є підставою для повернення Виконавцю оплати за доступ 5. Повернення внесеного Гарантійного платежу здійснюється на реквізити, які Виконавець вказує в формі заяви на повернення. Таку заяву буде підтверджено і оброблено Компанією тільки після введення Виконавцем унікально згенерованого коду, спрямованого йому в SMS-повідомленні на номер, який вказав Користувач в Особистому кабінеті. Введення отриманого за допомогою SMS-повідомлення унікально згенерованого коду є електронним підписом Користувача. 6. У разі неможливості надання з вини Компанії з яких-небудь причин Сервісу Користувачеві, Компанія зобов'язується повернути Користувачу оплачену їм суму Гарантійного платежу на підставі відповідної заяви. 7. У разі позитивного вирішення питання про повернення Користувачеві грошових коштів Компанія здійснює таке повернення Користувачеві протягом 10 (десяти) календарних днів з дати заповнення повністю всієї необхідної інформації в заяві на повернення. 8. Доступ і Додаткові послуги надається протягом строків встановлених в тарифах і описі відповідних послуг. По завершенню кожного звітного періоду (один календарний місяць), Компанія формує акт надання послуг (далі - "Акт) в наступному порядку: за фактично надані послуги доступу та додаткові послуги за звітний період Компанія спрямовує Виконавцю Акт у двох примірниках: не пізніше 15-го числа місяця наступного за звітним в разі оформлення Актів в паперовому вигляді; не пізніше 7-го числа місяця наступного за звітним в разі оформлення Актів шляхом використання електронного документообігу. При цьому Акт може бути сформований і направлений Виконавцю при наявності повної і достовірної інформації для складання такого первинного документа. Виконавець зобов'язується підписати Акт і передати його Компанії протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання його від Компанії, або в цей же строк направити мотивовані заперечення. Якщо в зазначений термін Акти не підписані Виконавцем та / або не передані Компанії і Компанія не отримала заперечення, то послуги вважаються наданими належним чином і прийняті Виконавцем. В такому разі не підписаний Виконавцем Акт породжує такі ж права і обов'язки для Компанії та Виконавця, як і підписаний. Якщо Виконавець бажає використовувати електронний документообіг, то Компанія і Виконавець підтверджують, що первинні документи можуть складатися в електронному вигляді відповідно до чинного законодавства України про електронні документи або в паперовому вигляді. Для електронного обміну документами, Компанія та Виконавець будуть використовувати сервіс документообігу "Вчасно". • Права і обов'язки Компанії 1. Адміністрація Сайту зобов'язується забезпечити можливість отримання Користувачем Сервісів в порядку, визначеному цим Договором. 2. Користувачі погоджуються з тим, що Компанія залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Сайті інформацію, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сервісів Компанії в будь-який час з будь-якої причини за умови направлення відповідного письмового повідомлення Користувачу. 3. Компанія має право змінювати умови даного Договору тому числі порядок оплати і тарифи Сервісів. Інформація про такі зміни публікується Компанією на Сайті і / або в інформаційній розсилці. Продовження користування Сайтом Користувачем після будь-яких змін Договору означає його згоду з такими змінами та / або доповненнями. 4. Компанія має право розміщувати рекламну і / або іншу інформацію в будь-якому розділі сайту без узгодження з Користувачем. 5. У разі порушення Користувачем умов цього Договору, Компанія має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ такого Користувача до будь-якого з Сервісів Компанії в односторонньому порядку будь-який час, не несучи відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такими діями. 6. Компанія має право здійснювати розсилання Користувачам повідомлень, в тому числі електронних повідомлень на адреси електронної пошти Користувача або SMS-повідомлень на номери мобільних телефонів Користувача, що містять організаційно-технічну, інформаційну чи іншу інформацію про можливості Сервісів Компанії. 7. Компанія зобов'язується не використовувати облікові дані Користувача, отримані при реєстрації в цілях, не передбачених цим Договором та додатками до нього і гарантує нерозголошення цих даних, за винятком випадків, коли розкриття такої інформації є обов'язком Компанії в силу законодавства України. 8. Компанія зобов'язується надавати Користувачу можливість отримання консультацій служби технічної підтримки Компанії по телефону та / або електронній пошті при вказівці Користувачем свого логіна або контактних даних. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з наданням Сервісу. Компанія може на свій розсуд вимагати від Користувача оформлення запиту до служби технічної підтримки по електронній пошті з адреси, вказаної Користувачем при реєстрації. 9. Компанія має право здійснювати модерацію всіх Об'яв, Пропозицій, Зображень, відео- матеріалів і Завдань • Права та обов'язки Користувача 1. Користувач зобов'язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, а також оплачувати надані йому Сервіси в порядку і на умовах, передбачених цим Договором. 2. Користувач зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови надання йому Послуг Компанією та їх вартості. Користувач зобов'язується регулярно, але не рідше одного разу на тиждень, знайомитися на Сайті з інформацією, пов'язаною з наданням Послуг. Мовчання і продовження користування Сервісом після повідомлення Компанією на Сайті про зміну поточних умов цього Договору та інших змін розглядається як згоду Користувача з внесеними змінами і доповненнями, якщо інше прямо не буде передбачено в таких змінених документах. Всі ризики, 3. Користувач має право звертатися в службу технічної підтримки Компанії, повідомляючи при цьому свій логін або контактні дані. 4. Користувач зобов'язується використовувати Сервіси тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також права та законні інтереси Компанії. 5. Користувач не має права вчиняти дій, які впливають на нормальну роботу Порталу і є його несумлінним використанням. Користувач зобов'язується не використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту. 6. Користувач зобов'язується не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого особистого профілю, шляхом підбору логіна і пароля, злому або інших дій. 7. Користувача цим підтверджує, що він є тповністю дієздатним (щодо фізичних осіб), правоздатним (щодо юридичних осіб), над ним не встановлено піклування в будь-якій формі. 8. Користувач гарантує, що володіє всіма правами на використання матеріалів (контенту), що розміщуються ним при створенні Оголошення. 9. Замовники зобов'язуються не розміщувати Завдання, метою яких є: залучення користувачів, а також інших відвідувачів Сайту на сторонні ресурси, сайти або реєстрація користувачів, а також інших відвідувачів Сайту на таких ресурсах, сайтах; реклама товарів, робіт і послуг, а також товарів, робіт і послуг, що належать третім особам; накрутка або зміна статистики сайтів, числа передплатників в соціальних мережах; замовлення автоматичної або ручної розсилки запрошень і повідомлень користувачам соціальних мереж, email-розсилок; надання послуг з розповсюдження товарів Замовника. 10. Виконавці зобов'язується не розміщувати на Сайті Оголошення та Пропозиції, які: порушують чинне законодавство України; містять спам, схеми фінансових "пірамід"; є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права або інші права інтелектуальної власності третіх осіб, пропагують ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками; містять посилання на Інтернет-ресурси, що належать Користувачам або третім особам; надання послуг з розповсюдження товарів Замовника. містять контактні дані Виконавця або третіх осіб (номер телефону, акаунти соціальних мереж або сервісів миттєвих повідомлень); порушують права третіх осіб; не мають відношення до обраної категорії послуг. 11. Замовник при Виборі Виконавця за допомогою використання Сервісів Компанії усвідомлює і підтверджує, що: Компанія і Виконавці є абсолютно незалежними суб'єктами, що не надають вплив на діяльність один одного; Компанія не відповідає за відповідність законодавству України та очікуванням Замовника здійснюється Виконавцем діяльності по виконанню робіт, наданню послуг для Замовника; Компанія не є стороною електронної угоди між Виконавцем і Замовником, предметом якої виступають роботи і / або послуги, що пропонуються Виконавцями. Всі угоди між Виконавцями і Замовниками укладаються безпосередньо, Компанія не є учасником таких угод (угод), а лише надає комунікаційний майданчик для розміщення оголошень, Пропозицій, Завдань, а також надає можливість зробити вибір Замовником Виконавця для надання / виконання послуг / робіт в певній категорії. Компанія не несе відповідальності за якість і терміни виконаних / наданих Виконавцями робіт / послуг для Замовника; Компанія не несе відповідальності за виконання гарантійних зобов'язань щодо виконаних / наданих Виконавцями робіт / послуг для Замовника; Замовник зобов'язується самостійно оформляти свої договірні відносини з вибраними ним Виконавцями (в тому числі: витребувати документи, що засвідчують особу Виконавця при укладанні договорів; витребувати документи, що підтверджують кваліфікацію Виконавця для виконання / надання відповідних робіт / послуг, а також інші, передбачені законодавством України документи, необхідні Виконавцю для виконання / надання робіт / послуг відповідного виду; оформляти договори з Виконавцем в письмовому вигляді і інші документи,підтверджують, в тому числі, передачу Виконавцю коштів за виконані / надані роботи / послуги). 12. Виконавець усвідомлює і підтверджує, що при виборі його Замовником за допомогою використання наданих Компанією Послуг в якості особи, що виконує / надає для Замовника певні роботи / послуги, що: Компанія і Замовник є абсолютно незалежними суб'єктами, що не надають вплив на діяльність один одного; Компанія не відповідає за виконання Замовником договірних зобов'язань щодо Виконавця, пов'язаних, в тому числі, з оплатою виконаних / наданих їм робіт / послуг; Компанія не є стороною електронної угоди між Виконавцем і Замовником, предметом якої виступають роботи і / або послуги, що пропонуються Виконавцями. Всі угоди між Виконавцями і Замовниками укладаються безпосередньо, Компанія не є учасником таких угод (угод), а лише надає комунікаційний майданчик для розміщення оголошень, Пропозицій, Завдань, а також надає можливість зробити вибір Замовником Виконавця для надання / виконання послуг / робіт в певній категорії . Виконавець зобов'язується самостійно оформляти договірні відносини з Замовниками, які обрали Виконавця в якості особи, яка буде виконувати / надавати певні роботи / послуги, в тому числі: витребувати документи, що засвідчують особу Замовника при укладанні договорів; оформляти письмово договору з Замовником і інші документи, що підтверджують, в тому числі, виконання / надання робіт / послуг). 13. Користувач повідомлено і він погоджується з тим, що при розміщенні Завдань, на кожному Завданні вказано логотипом (знак для товарів і послуг) Компанії, що обумовлено функціоналом надання Сервісу. 14. Користувач має право направляти інформацію Адміністрації Компанії за фактами порушення іншими Користувачами своїх зобов'язань, що випливають з умов укладених між ними договорів, що регламентують виконання / надання робіт / послуг, укладених з використанням наданих Компанією Послуг. 15. Користувачам категорично забороняється публікація відгуків з метою маніпуляції рейтингом користувачів (Замовників і Виконавців) включаючи: фіктивні позитивні відгуки, залишені представниками Виконавців / Замовників або третіми особами з метою маніпуляцій з рейтингом користувачів; фіктивні негативні відгуки, залишені Користувачами конкуруючих Виконавців або третіми особами з метою заниження рейтингу. При виявленні Адміністрацією Сайту такі відгуки будуть приховані / видалені. Компанія залишає за собою право застосовувати штрафні санкції до Користувачам, причетним до фальсифікації відгуків. 16. Користувач може мати інші права та нести інші обов'язки, встановлені цим Договором та чинним законодавством України. • Відповідальність. обмеження відповідальності 1. Компанія не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що стали причиною обмеження доступу Користувача до Сервісів. Компанія не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, 2. Компанія не відповідає за відповідність Сервісу цілком або його частин очікуванням Користувача, безпомилкову та безперебійну роботу Сервісу, припинення доступу Користувача до Сервісу, а також за збереження логіна і пароля Користувача, що забезпечують доступ до Сервісів, з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення компанії, і не відшкодовує Користувачу будь-які пов'язані з цим збитки. 3. При порушенні Користувачами умов цього Договору та / або норм чинного законодавства України, Компанія залишає за собою право обмежити доступ Користувача до Сервісів Компанії на тимчасовій основі, а в разі грубого і / або неодноразового (більше двох разів) порушення умов цього Договору відмовити в доступі до сервісів на постійній основі. 4. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до Сервісів, за припинення доступу до Сервісів, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії і Чи бездіяльність уряду України або іншої країни, 5. Компанія не несе відповідальність перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та / або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням ним Сервісів, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача третіх осіб. 6. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Користувача або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликаний або пов'язаний з використанням Користувачем Сервісів. 7. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за: зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної / одержуваної Користувачем при використанні Сервісів; якість робіт / послуг, наданих Виконавцем Замовнику, виконання їх в строк; виконання гарантійних зобов'язань перед Замовниками щодо виконаних / наданих Виконавцями робіт / послуг; відповідність здійснюваної Виконавцями діяльності по виконанню / надання робіт / послуг Замовникам законодавству України; виконання Замовниками своїх зобов'язань по оплаті виконаних / наданих їм Виконавцями робіт / послуг. 8. У разі пред'явлення третіми особами, в тому числі іншим Користувачем, претензій до Компанії, пов'язаних з використанням Користувачем Сервісів Компанії, Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок урегулювати розміщення в ній інформації з третіми особами, захистивши Компанію від можливих збитків і розглядів, або виступити на стороні компанії в таких розглядах, а також відшкодувати збитки компанії (включаючи судові витрати), завдані їй у зв'язку з претензіями і позовами, пов'язаними з розміщенням матеріалів і / або діяльність Користувача на Сайті. 9. Компанія не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збитки, прямо або побічно виникли у Замовників або Виконавців в результаті виконання / надання Виконавцями робіт / послуг для Замовників. Компанія ні при яких обставинах не несе відповідальності перед Замовниками, Виконавцями, або третіми особами, за будь-які непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду. Відповідальність Компанії обмежується прямими документально підтвердженими збитками, що наступили в результаті дії або бездіяльності Компанії в розмірі, 10. Компанія не контролює якість і терміни виконуваних / надаються Виконавцями робіт / послуг, що пропонуються ними за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті. Внаслідок цього Користувач приймає умову, відповідно до якого всі роботи і послуги, що пропонуються через Сайт Виконавцями, надаються ними під свою самостійну відповідальність і надання даних робіт і послуг ніяк не пов'язане з діяльністю Компанії. Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризики за надання робіт і послуг, пропонованих Виконавцями за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті. Виконавець бере на себе повну відповідальність і ризики за оплату Замовниками виконаних робіт і послуг Виконавцями. 11. Адміністрація Компанії залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної Користувачем без попередження, в разі: отримання обов'язкових до виконання рішень компетентних державних органів України; вимог власників (і / або уповноважених представників) прав інтелектуальної власності, в т.ч., але не обмежуючись, авторських і / або суміжних прав, прав на знаки для товарів і послуг і т.д., про припинення порушень його прав Користувачем на сайті; іншого порушення прав або законних інтересів інших користувачів Сайту, юридичних і фізичних осіб за їх мотивованим зверненням; виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Сайті або не відповідає Правил надання сервісів у відповідності до цього Договору та / або чинного законодавства України. • Інтелектуальна власність 1. Сукупність програм, даних, торгових марок, об'єктів інтелектуальної власності в тому числі об'єктів авторського права, і інших об'єктів, що використовуються на Сайті, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання входить до складу Сервісу елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, крім дозволеного в цьому Договорі, • Переписка Сторін. Сповіщення та повідомлення 1. Листування між Сторонами з приводу виконання цього Договору ведеться по електронній пошті, через адреси, зазначені Користувачами при реєстрації. Адресою електронної пошти, зареєстрованим за Компанією, вважаються електронні адреси support@helpfi.info 2. Користувач і Компанія погоджуються, що всі повідомлення і повідомлення, отримані на адреси електронної пошти, зареєстровані для кожної із Сторін в рамках надаваних відповідно до цього Договору послуг, а також публікація змін та доповнень до цього Договору на Сайті вважаються доставленими адресату в належній формі. 3. Користувач і Компанія погодилися, що документи, пов'язані з виконанням цього Договору, передані з використанням електронної пошти, мають юридичну силу. 4. Користувач і Компанія зобов'язується своєчасно перевіряти кореспонденцію, що надходить на адреси електронної пошти. • Порядок вирішення спорів 1. Користувач і Компанія погоджуються, що всі спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору або в зв'язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів з обов'язковим дотриманням досудового порядку вирішення спорів. Претензії Користувача відносно наданого Компанією Сервісу приймаються до розгляду тільки за умови, якщо вони складені в письмовій формі і спрямовані на поштову адресу Компанії протягом трьох місяців з дня надання Сервісу або відмови в його наданні. 2. У разі, якщо згоди не буде досягнуто, всі суперечки з приводу виконання цього Договору вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України за місцем знаходження Компанії. 3. У разі виникнення суперечок між Замовником та Виконавцем, пов'язаних з виконанням / наданням Виконавцем робіт / послуг Замовнику або їх оплатою, дані спори вирішуються самостійно між Замовником та Виконавцем без залучення Компанії. • Порядок внесення змін і доповнень до Договору 1. Зміни та / або доповнення до Договору вносяться в односторонньому порядку за рішенням Компанії. Датою вступу в силу змін і / або доповнень до цього Договору є дата опублікування даних змін і / або доповнень на Сайті, якщо Компанією не вказано інше. 2. У разі незгоди Користувача з внесеними змінами та / або доповненнями до цього Договору, Користувач має право розірвати цей Договір шляхом повідомлення Компанії про відмову Користувача від подальшого використання Сервісів Компанії, а також про незгоду з внесеними змінами та / або доповненнями або про неприєднання до нової редакції договору або про відмову дотримуватися його умови. 3. Сторони домовляються, що мовчання (відсутність письмових повідомлень про розірвання Договору або про незгоду з окремими положеннями Договору, в тому числі зі зміною тарифів), а також продовження використання Сервісів Компанії, визнаються згодою і приєднанням боку до нової редакції Договору, до редакції Договору з урахуванням внесених змін і / або доповнень. • Заключні положення 1. Цей Договір і відносини між Компанією та Користувачем регулюються законодавством України. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. 2. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору будуть визнані недійсними, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Договору. 3. Цей Договір щодо кожного з користувачів вступає в силу з моменту вчинення Користувачем одного з найбільш ранніх дій, зазначених у пункті 2.2. цього Договору та діє до моменту закінчення використання Користувачем Сервісів Компанії.